Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gronie Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki!

9 grudnia 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gronie Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki!
3 grudnia 2013 r. podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie PSE SA zostały wyróżnione certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskały tytuł PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI.

Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” jest organizowany przez miesięcznik Polish Market we  współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Za "Perłę Polskiej Gospodarki" uznana zostaje firma, która spełnia z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez ekonomistów PAN: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym, wydajność pracy.

W badaniu rankingowym, co roku bierze udział ponad 2000 firm. Przedsiębiorstwa są podzielone na  dwie grupy, ze względu na wielkość przychodów rocznych z  prowadzonej działalności gospodarczej: Wielkie Perły - powyżej 1 miliarda złotych; Duże Perły - powyżej 100 milionów złotych.

PSE zajęły 48 miejsce w gronie 74 Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki. PSE doceniono przede wszystkim za „konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycje lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Tegoroczna Gala, podczas której uhonorowano najlepsze polskie podmioty gospodarcze wyłonione w rankingu, odbyła się już po raz jedenasty. Patronat nad Galą objął Wicepremier i Minister Gospodarki – Janusz Piechociński oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber.