Powrót

Prezentacja - \"Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii\"

23 czerwca 2006, 00:00

Prezentacja - \"Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii\"
Publikujemy treść prezentacji PSE-Operator - Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii - wygłoszonej podczas debaty - Okrągły stół \"ŚWIATA ENERGII\" 2006 Polski rynek energetyczny na rok przed pełną liberalizacją, która odbyła się 22 czerwca 2006 r. w Warszawie