Powrót

Prezes PSE Operator Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej

14 czerwca 2012, 00:00

Prezes PSE Operator Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
12 czerwca br. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator został wybrany na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE).

Zebranie Członków PK ŚRE wybrało Prezesa PSE Operator do Rady Zarządzającej, która następnie dokonała jego wyboru na stanowisko Przewodniczącego.

Rada Zarządzająca wybrała także dwóch wiceprzewodniczących: Zbigniewa Bickiego, prezesa zarządu Energy Management & Conservation Agency  i Romana Łoja, prezesa zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Lidię Gawlik, z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, na sekretarza RZ.  Pozostali członkowie Rady Zarządzającej to Mirosław Bieliński, prezes zarządu spółki Energa, Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Duda, doradca w Agencji Rynku Energii, Paweł Kuraszkiewicz doradca w obszarze energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej oraz Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki.

Prezes Henryk Majchrzak piastował stanowisko wiceprzewodniczącego PK ŚRE przez ostatnie trzy lata.

- Funkcja Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej to duża odpowiedzialność za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów energetycznych w skali Europy i świata, ale także duży prestiż dla PSE Operator  – powiedział Henryk MajchrzakPrezes Zarządu PSE Operator.

Rada Zarządzająca, której przewodniczy Prezes PSE Operator, kieruje działalnością PK ŚRE i reprezentuje komitet na forum Światowej Rady Energetycznej, a także w kraju i w relacjach międzynarodowych. Rada Zarządzająca liczy 9 członków i wybierana jest przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję.

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej to stowarzyszenie reprezentujące Polskę w międzynarodowej organizacji World Energy Council (WEC) - Światowej Radzie Energetycznej, skupiającej 93 państwa członkowskie. Polski Komitet ŚRE zrzesza 96 członków zwyczajnych tj. osoby fizyczne oraz 20 członków wspierających tj. osoby prawne.

Celem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania krajowych zasobów energetycznych oraz reprezentowanie i propagowanie osiągnięć polskiej energetyki na forum Światowej Rady Energetycznej. Działalność Polskiego Komitetu jest powiązana z wytycznymi Centralnego Biura Światowej Rady Energetycznej w Londynie i  zgodna z Konstytucją Światowej Rady Energetycznej.