Powrót

Prezes PSE Operator S.A. na X Szczycie Gospodarczym Polska - Ukraina

4 lutego 2011, 00:00

Prezes PSE Operator S.A. na X Szczycie Gospodarczym Polska - Ukraina
W dniach 3-4 lutego w Warszawie odbył się X Szczyt Gospodarczy Polska - Ukraina, zorganizowany przez Polsko - Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Klub Wschodni.Po sesji plenarnej w dniu 3 lutego, którą otworzył wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, uczestnicy wzięli udział w pracach grup roboczych. W pracach grupy „Współpraca w dziedzinie energetyki”, której współprzewodniczyła wiceminister Joanna Strzelec - Łobodzińska z Ministerstwa Gospodarki oraz Wołodymyr Makucha, zastępca ministra paliw i energetyki Ukrainy, brał udział prezes PSE Operator S.A. Henryk Majchrzak. Jak powiedział rozmowy miały charakter oficjalny, dlatego aby rozpocząć realną współpracę niezbędna jest praca w zespołach roboczych. Wstępnie umówiliśmy się na zorganizowanie zespołu, w którym byłby polski i ukraiński operator systemu przesyłowego oraz przedstawiciele polskich i ukraińskich ministerstw. Chcielibyśmy porozmawiać o reaktywowaniu jednotorowego połączenia 750kV w relacji Rzeszów - Chmielnicka, które od 1993 roku jest wyłączone z ruchu. Prezes Henryk Majchrzak nadmienił, iż ma nadzieję, że zespół rozpocznie prace w rozsądnym terminie, a  koordynować je będzie po naszej stronie Ministerstwo Gospodarki.