Powrót

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

5 sierpnia 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

OSP zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 23 sierpnia 2010 r.:

  1. pod adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2010 r. o godzinie 1100, w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 2000, do dnia 13 sierpnia 2010 r.