Powrót

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

14 października 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie").

W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 14 października 2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

OSP zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 28 października 2010 r.:

  1. pod adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP.