Powrót

Prognoza Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020 (System Adequacy Forecast)

23 stycznia 2007, 00:00

Prognoza Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020 (System Adequacy Forecast)
UCTE opublikowało Prognozę Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020. Według prognozy, zatwierdzone plany inwestycyjne wydają się być wystarczające by, na obszarze UCTE, zapewnić właściwy poziom wystarczalności w zakresie dostępności wytwarzania do 2010 roku.Jeżeli jednak, w najbliższym czasie, nie zostaną podjęte dalsze decyzje inwestycyjne, wystarczalność dostępności wytwarzania może być zagrożona w latach 2014-2015. Ponadto analizy wykazują, że dla utrzymania kryteriów wystarczalności systemu UCTE w 2020 roku, budowa jednostek wytwórczych o mocy conajmniej 50 GW wydaje się być niezbędna.

Z przeprowadzonej przez UCTE analizy poszczególnych regionów wynika, że w zbliżających się latach w obszarze dawnego Centrel (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) będą utrzymane odpowiednie marginesy. Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie do 2015 roku, ze względu na konieczność zamknięcia części starych elektrowni konwencjonalnych, wskutek planowanego wejścia w życie surowych norm emisji tlenków azotu (dotyczy to tzw. scenariusza konserwatywnego, w którym nie uwzględnia się inwestycji niepotwierdzonych przez OSP).

Bezpośredni link do prognozy:
http://www.ucte.org/news/e_default.asp#16012007