Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

14 marca 2008, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu 14.03.2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP -Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie, OSP zaprasza do udziału w spotkaniu, na którym zostaną przedstawione planowane zmiany. Spotkanie to odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PSE-Operator S.A. w Warszawie przy ul. Mysia 2, w sali „0”.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 03.04.2008 r.:

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wzór wyżej wymienionego formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.