Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

18 czerwca 2008, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\").

W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 18 czerwca 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl/.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 2 lipca 2008 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem pod numer: (22) 340-2192.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wzór wyżej wymienionego formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl/.