Powrót

Przedłużenie terminu na składanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie

19 czerwca 2019, 16:44

Przedłużenie terminu na składanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planując wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie), opracowały projekt Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie, który 7 czerwca 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, wyznaczył termin na składanie uwag do dnia 21 czerwca 2019 r.

Mając na względzie prośby uczestników rynku o przedłużenie terminu konsultacji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują o przedłużeniu terminu na składanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie do dnia 1 lipca 2019 r.