Powrót

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii / pisemnych opinii wraz z raportem ...

5 sierpnia 2014, 00:00

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii / pisemnych opinii wraz z raportem ...

PSE S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii / pisemnych opinii wraz z raportem / raportami o tym, czy sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.