Powrót

Przetarg na europejską platformę IT ogłoszony

4 sierpnia 2009, 00:00

Przetarg na europejską platformę IT ogłoszony
 • Platforma IT zapewni jakościowy skok w przeprowadzaniu analiz bezpieczeństwa w Europie Środkowej 
 • Platforma IT zostanie uruchomiona w połowie 2010 roku
 • Platforma IT jest kolejnym krokiem po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania pracującego w czasie rzeczywistym (RAAS)
 • 31 lipca 2009 r., w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (inicjatywa TSC), rozpoczęty został proces przetargowy na wspólną europejską platformę IT służącą wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie pomoże sprostać wzrostowi wymagań dotyczących prowadzenia ruchu systemów połączonych, a wynikających w głównej mierze z szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej, wzrostu handlu transgranicznego oraz coraz większych potrzeb w zakresie przesyłu energii elektrycznej. Platforma IT zostanie zrealizowana jako wspólny projekt i zapewni każdemu z uczestników dostęp do wyników przeprowadzanych analiz dla całego regionu. Umożliwi ona również OSP prowadzenie zaawansowanych studiów pozwalających na identyfikację sytuacji krytycznych w systemie oraz na podejmowanie decyzji o najbardziej właściwych działaniach zaradczych. Będzie ona wykorzystywana w codziennym planowaniu pracy systemów w regionie, najpierw w procesach realizowanych w trybie \"dzień przed\", a następnie w procesach prowadzenia ruchu bliskich czasowi rzeczywistemu.

  W ubiegłym tygodniu, w ramach inicjatywy TSC, uruchomiony został system RAAS -  pracujący w czasie rzeczywistym system monitorowania i alarmowania dla Europy Środkowej. RAAS umożliwia całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w jedenastu centrach dyspozytorskich, pozwalając im na lepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Ułatwia on codzienną współpracę europejskich OSP i podnosi poziom bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej.

  Przetarg na wspólną platformę IT oraz system RAAS są konkretnymi i znaczącymi efektami ścisłej współpracy międzyoperatorskiej. Współpraca ta przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zarówno w krajach-uczestnikach inicjatywy TSC, jak i w całej Europie.

  Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego

  Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): Verbund APG, Tiwag-Netz, VKW Netz (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, transpower stromübertragungs gmbh, RWE TSO, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) w grudniu 2008 r. podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych.
  Wymienieni OSP uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych\", w ramach której powołano grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy systemu (\"panel bezpieczeństwa\") oraz zaplanowano utworzenie platformy informatycznej służącej wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa.

  Głównym celem inicjatywy TSC jest zapewnienie spójnego systemu bezpieczeństwa dla europejskiej sieci elektroenergetycznej, obejmującej obszar zamieszkany przez 170 mln osób. Do inicjatywy mogą dołączyć inni operatorzy systemów przesyłowych.

  www.tso-security-cooperation.eu