Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny oraz porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych na terenach zarządzanych przez Lasy

18 sierpnia 2023, 12:27

PSE i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny oraz porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych na terenach zarządzanych przez Lasy
Troska o polskie lasy przy budowie linii przesyłowych to główne przesłanie, które wynika z porozumienia podpisanego w piątek 18 sierpnia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dokument określa zasady współpracy między tymi podmiotami podczas budowy infrastruktury przesyłowej PSE na nieruchomościach znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Pozwoli to usprawnić proces realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zasobów leśnych.

Podpisane porozumienie potwierdza dobre praktyki, które wypracowano w czasie dotychczasowej współpracy, a także uzgodnione rozwiązania formalno-prawne. Określa m.in. ramowe zasady, dzięki którym strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe w możliwie najmniejszym stopniu będą wpływać na obszary leśne. Przewiduje ono także sposób, w jaki obie instytucje będą współpracować na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, od projektowania, poprzez prace budowlano-montażowe aż po eksploatację linii.

Podpisanie porozumienia poprzedziło podpisanie listu intencyjnego, wyrażającego wspólne dążenie do ustalenia zasad współpracy w zakresie przygotowywania i realizacji strategicznych inwestycji w obszarze sieci przesyłowych najwyższych napięć z poszanowaniem i ochroną zasobów leśnych. Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz  Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka, Prezes PSE Tomasz Sikorski i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

- PSE realizują największy w historii spółki program inwestycyjny, który zakłada budowę do roku 2036 m.in. ponad 5,2 tys. km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i blisko 800 km linii prądu stałego. Taka skala wymaga wypracowania z innymi instytucjami wspólnych standardów, usprawniających proces rozwoju sieci przesyłowych. Podpisane z Lasami Państwowymi porozumienie odpowiada na to wyzwanie – mówi Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

- Zarówno energetyka, jak i ciepłownictwo stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie wzorcem postępowania przy realizacji najważniejszych inwestycji dla państwa – mówi Edward Siarka, Wiceminister Klimatu
i Środowiska,  Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

- Ochrona środowiska naturalnego jest dla PSE priorytetem przy prowadzeniu inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Porozumienie z Lasami Państwowymi tworzy ramy naszej współpracy, dzięki którym będziemy mogli skutecznie budować linie elektroenergetyczne w obszarach leśnych minimalizując ich wpływ na zasoby i gospodarkę leśną – mówi Prezes PSE Tomasz Sikorski.

- Lasy to nasze dobro narodowe, dlatego dla leśników tak ważna jest ochrona i dbałość o trwałość lasu. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że podobne spojrzenie, jak leśnicy, mają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nasza współpraca pozwoli na synergiczne działanie instytucji wspólnie realizujących kluczowe działania, tak istotne dla Polski – mówi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. – Cieszy nas osiągnięcie porozumienia w zakresie lokalizacji infrastruktury liniowej z wykorzystaniem technologii nadleśnej, co pozwoli na zachowanie dużych powierzchni kompleksów leśnych. Tym samym nie zakłóci to modelowego prowadzenia rzeczywistej gospodarki leśnej – podkreślił Dyrektor Kubica.

Więcej informacji o inwestycjach PSE można znaleźć na stronie https://www.pse.pl/inwestycje/informacje-ogolne.