Powrót

PSE ogłasza przetarg na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej

6 czerwca 2013, 00:00

PSE ogłasza przetarg na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej
6 czerwca 2013 roku Polskie Siecie Elektroenergetyczne uruchomiły postępowanie przetargowe na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej w trybie negocjacji z  ogłoszeniem. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umów na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej nastąpi jeszcze w 2013 roku, natomiast sama usługa będzie świadczona od roku 2016.Usługa interwencyjnej rezerwy zimnej jest nową usługą w katalogu usług systemowych.

Dostawcami nowej usługi mogą być centralnie dysponowane jednostki wytwórcze, które ze względów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych miały być trwale wycofane z eksploatacji po 2016 roku, kiedy zgodnie z europejskimi regulacjami zaczną obowiązywać zaostrzone wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń. Przedłużenie żywotności starych bloków ma zapewnić bezpieczny poziom rezerw mocy do czasu, kiedy w systemie elektroenergetycznym pojawią się nowe źródła wytwórcze. Do przetargu będą mogły przystąpić jednostki, korzystające z tzw. derogacji 17500 godzin, określonych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych IED. Rozwiązanie to jest korzystne dla bloków, których dostosowanie do wymogów dyrektywy jest nieopłacalne. Usługa będzie świadczona na podstawie zasad określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz umów o świadczenie usługi interwencyjna rezerwa zimna.

PSE działając, jako Operator Systemu Przesyłowego i wypełniając obowiązki nałożone ustawą, na  bieżąco monitoruje obecne i przyszłe możliwości pokrycia zapotrzebowania na  moc i energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na możliwość wystąpienia okresów z niedostatecznym poziomem niezbędnych rezerw mocy. W  związku z powyższym, operator podejmuje określone działania w celu zapewnienia niezawodnej pracy KSE, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Wśród takich działań dotychczas można było wymienić m.in. odpowiednie dostosowanie harmonogramu remontów jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych,  wykorzystanie rezerw mocy w niewielkich, ale licznych  źródłach typu elektrociepłownie miejskie, przemysłowe, elektrownie wodne i inne źródła niebędące jednostkami centralnie dysponowanymi, oraz w szczególnych sytuacjach awaryjne pozyskanie brakującej mocy u operatorów systemów przesyłowych krajów sąsiadujących. Ponadto, w ramach wdrożenia w Polsce rozwiązań stosowanych już na świecie, PSE wprowadziły możliwość interwencyjnego ograniczenia, na polecenie OSP, poboru mocy pobieranej przez urządzenia dużych odbiorców energii elektrycznej. W  efekcie przeprowadzonego przetargu na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania, w marcu br. została podpisana przez PSE pierwsza tego typu umowa w Polsce.

Usługa interwencyjnej rezerwy zimnej będzie kolejnym środkiem zaradczym, który może być stosowany przez Operatora Systemu Przesyłowego przy wypełnianiu ustawowego obowiązku zapewnienia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Szczegóły dotyczące procedury przetargowej są dostępne na stronie internetowej PSE www.pse.pl.