Powrót

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2024 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

27 lutego 2019, 13:56

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2024 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia:

  • aukcji głównej na rok dostaw 2024 – 12 grudnia 2019 r.
  • aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 – 18 marca 2020 r.

Realizując zapisy pkt. 9.1.4 Regulaminu rynku mocy, operator opublikuje szczegółowy harmonogram aukcji mocy nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.

Ramowy harmonogram procesów rynku mocy dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne.


UWAGA – ZMIENIONY TERMIN AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024

Ogłoszenie zawierające nowy termin aukcji głównej na rok dostaw 2024 dostępny jest pod adresem: www.pse.pl/-/pse-zmieniaja-termin-aukcji-glownej-na-rok-dostaw-2024