Informacje ogólne

Rejestr Rynku Mocy jest elektroniczną platformą do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na rynku mocy. Pozwala na udział w procesach certyfikacji i aukcjach mocy oraz zgłaszanie transakcji na rynku wtórnym.

Rejestr Rynku Mocy został utworzony na podstawie art. 95 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

Zasady funkcjonowania i prowadzenia Rejestru Rynku Mocy uregulowane są w ustawie o rynku mocy oraz Regulaminie Rynku Mocy.

Właścicielem i administratorem Rejestru Rynku Mocy, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


Ramowy harmonogram procesów rynku mocy:

  1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 stycznia 2019 r.
  2. Składanie wniosków w certyfikacji ogólnej – do 12 stycznia 2019 r. (włącznie)
  3. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 8 marca 2019 r.
  4. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024 – 30 sierpnia 2019 r.
  5. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024 – 8 listopada 2019 r.
  6. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 – 25 listopada 2019 r.
  7. Aukcja główna na rok dostaw 2024 – 6 grudnia 2019 r.
  8. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 – 19 lutego 2020 r.
  9. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 – 18 marca 2020 r.