Informacje ogólne

Rejestr Rynku Mocy jest elektroniczną platformą do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na rynku mocy. Pozwala na udział w procesach certyfikacji i aukcjach mocy oraz zgłaszanie transakcji na rynku wtórnym.

Rejestr Rynku Mocy został utworzony na podstawie art. 95 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

Zasady funkcjonowania i prowadzenia Rejestru Rynku Mocy uregulowane są w ustawie o rynku mocy oraz Regulaminie Rynku Mocy.

Właścicielem i administratorem Rejestru Rynku Mocy, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

 

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2018 roku:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 kwietnia 2018 r.
 2. Składanie wniosków o wpis do rejestru – do 12 kwietnia 2018 r.
 3. Weryfikacja wniosków o wpis do rejestru przez OSDp – 2 maja 2018 r.
 4. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 29 maja 2018 r.
 5. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 29 maja 2018 r.


Ramowy harmonogram procesów rynku mocy na rok 2018:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 kwietnia 2018 r.
 2. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 29 maja 2018 r.
 3. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021–2023 – 5 września 2018 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021–2023 – 31 października 2018 r.
 5. Aukcja główna na rok 2021 – 15 listopada 2018 r.
 6. Aukcja główna na rok 2022 – 5 grudnia 2018 r.
 7. Aukcja główna na rok 2023 – 21 grudnia 2018 r.