Informacje ogólne

Rejestr Rynku Mocy jest elektroniczną platformą do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na rynku mocy. Pozwala na udział w procesach certyfikacji i aukcjach mocy oraz zgłaszanie transakcji na rynku wtórnym.

Rejestr Rynku Mocy został utworzony na podstawie art. 95 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854).

Zasady funkcjonowania i prowadzenia Rejestru Rynku Mocy uregulowane są w ustawie o rynku mocy oraz Regulaminie Rynku Mocy.

Właścicielem i administratorem Rejestru Rynku Mocy, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


Ramowy harmonogram procesów rynku mocy:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 stycznia 2022 r.
 2. Składanie wniosków w certyfikacji ogólnej – 3-17 stycznia 2022 r. (włącznie)
 3. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 – 18 lutego 2022 r.
 4. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 11 marca 2022 r.
 5. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 – 17 marca 2022 r.
 6. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027 – 14 tygodni przed aukcją główną
 7. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027 – nie później niż w 4. tygodniu przed aukcją główną
 8. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – nie później niż 16 tygodni przed aukcjami dodatkowymi
 9. Aukcja główna na rok dostaw 2027  15 grudnia 2022 r.
 10. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – nie później niż w 4. tygodniu przed aukcjami dodatkowymi
 11. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – 16 marca 2023 r.