Informacje ogólne

Rejestr Rynku Mocy jest elektroniczną platformą do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na rynku mocy. Pozwala na udział w procesach certyfikacji i aukcjach mocy oraz zgłaszanie transakcji na rynku wtórnym.

Rejestr Rynku Mocy został utworzony na podstawie art. 95 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247).

Zasady funkcjonowania i prowadzenia Rejestru Rynku Mocy uregulowane są w ustawie o rynku mocy oraz Regulaminie Rynku Mocy.

Właścicielem i administratorem Rejestru Rynku Mocy, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


Ramowy harmonogram procesów rynku mocy:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 5 stycznia 2021 r.
 2. Składanie wniosków w certyfikacji ogólnej – 5-14 stycznia 2021 r. (włącznie)
 3. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 – 16 lutego 2021 r.
 4. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 12 marca 2021 r.
 5. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 – 16 marca 2021 r.
 6. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2026 
 7. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2026
 8. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023
 9. Aukcja główna na rok dostaw 2026 - 16 grudnia 2021 r.
 10. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023
 11. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 - 17 marca 2022 r.