Informacje ogólne

Rejestr Rynku Mocy jest elektroniczną platformą do gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na rynku mocy. Pozwala na udział w procesach certyfikacji i aukcjach mocy oraz zgłaszanie transakcji na rynku wtórnym.

Rejestr Rynku Mocy został utworzony na podstawie art. 95 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131).

Zasady funkcjonowania i prowadzenia Rejestru Rynku Mocy uregulowane są w ustawie o rynku mocy oraz Regulaminie Rynku Mocy.

Właścicielem i administratorem Rejestru Rynku Mocy, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


Ramowy harmonogram procesów rynku mocy:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej 2024 – 4 stycznia 2024 r.
 2. Składanie wniosków w certyfikacji ogólnej 2024 – 4-17 stycznia 2024 r. (włącznie)
 3. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 – 16 lutego 2024 r.
 4. Zakończenie certyfikacji ogólnej 2024 – 11 marca 2024 r.
 5. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 – 14 marca 2024 r.
 6. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2029 – 
 7. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2029 – 
 8. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2026 – 
 9. Aukcja główna na rok dostaw 2029  12 grudnia 2024 r.
 10. Zakończenie certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2026 – 
 11. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2026 27 marca 2025 r.