Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE ogłaszają terminy aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027

17 sierpnia 2022, 15:13

PSE ogłaszają terminy aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają:
  • datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 00:00,
  • datę i godzinę zakończenia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 23:59.
  • datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 00:00,
  • datę i godzinę zakończenia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 23:59
  • datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 00:00,
  • datę i godzinę zakończenia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 25 sierpnia 2022 r. godz. 23:59

Ogłoszone aukcje wstępne dotyczą dopuszczenia jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych w strefie profilu synchronicznego, Republice Litewskiej oraz Królestwie Szwecji, do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2027. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, aukcja wstępna prowadzona będzie za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).

Więcej informacji na temat aukcji wstępnych jest dostępnych na stronie: https://www.pse.pl/aukcja-wstepna