Aukcja wstępna

Wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025

Wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025

 

Podręcznik uczestnika aukcji wstępnej (Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual)

Please note that Portal Uczestnika Rynku Mocy is maintained in Polish. The English User Manual is made for working purposes exclusively and should not be treated as binding or official.

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. (Version: 1.0)

 

Pełnomocnictwo dla użytkownika rejestru (Power of attorney for the register user)

This document constitutes a model power of attorney for the register user.

Please note that this document is executed in Polish language version only.

Pełnomocnictwo dla użytkownika rejestru (Załącznik 4.3).

Power of attorney for the register user (Appendix 4.3).

 

Numer konta do ustanowienia zabezpieczenia finansowego (Bank account number for collateral establishment)

PL56 1240 5918 1111 0000 4913 7468

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022 (The Regulation of the Minister of Energy of 6th August 2020 on parameters for the main auction for delivery year 2025 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2022)

Please note that this document is executed in Polish language version only. The translation is made for working purposes exclusively and should not be treated as binding or official.

Content of the Regulation