Aukcja wstępna

Guideline on participation in Polish capacity market for foreign capacity providers 

Document describes the main rules regarding the participation of foreign capacity providers in the Polish capacity market.

Guideline on participation in Polish capacity market for foreign capacity provider (Version: 1.2) 

 

Podręcznik uczestnika aukcji wstępnej (Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual)

Please note that Portal Uczestnika Rynku Mocy is maintained in Polish. The English User Manual is made for working purposes exclusively and should not be treated as binding or official.

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. (Version: 1.1)

 

Pełnomocnictwo dla użytkownika rejestru (Power of attorney for the register user)

This document constitutes a model power of attorney for the register user.

Please note that this document is executed in Polish language version only.

Pełnomocnictwo dla użytkownika rejestru (Załącznik 4.3).

Power of attorney for the register user (Appendix 4.3).

 

Numer konta do ustanowienia zabezpieczenia finansowego (Bank account number for collateral establishment)

PL56 1240 5918 1111 0000 4913 7468

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024 (The Regulation of the Minister of Energy of 10th August 2022 on parameters for the main auction for delivery year 2027 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2024)

Please note that this document is executed in Polish language version only. The translation is made for working purposes exclusively and should not be treated as binding or official.

Content of the Regulation

 

Wyniki aukcji wstępnej (Pre-auction results)

Wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 (Results of the pre-auction for the main auction for delivery year 2025)

Wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026 (Results of the pre-auction for the main auction for delivery year 2026)

Wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027 (Results of the pre-auctions for the main auction for delivery year 2027)