Powrót

PSE Operator członkiem CEEP

22 grudnia 2011, 00:00

PSE Operator członkiem CEEP
Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners AISBL (CEEP) obradująca w Berlinie 12 grudnia br. przyjęła PSE Operator  w poczet swoich członków. 1 stycznia 2012 r. Spółka zyska statut członka rzeczywistego CEEP.

CEEP, z siedzibą w Brukseli, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym obszarze.

Działająca od czerwca 2010 r. stowarzyszenie zajmuje się promowaniem, poszerzaniem i wzmacnianiem pozycji swoich członków na wspólnym rynku unijnym. Podejmuje również działania na rzecz redukowania zagrożeń dla podmiotów sektora energii w Europie Centralnej oraz opracowuje rozwiązania i udziela pomocy w związku z wyzwaniami wynikającymi z ewolucji unijnej polityki w sektorze energii.

Celem nadrzędnym CEEP jest łączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w regionie Europy Środkowej.

Jego członkami są: Grupa Lotos, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Jastrzębska Spółka Węglowa, Energa, Kulczyk Investments, Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Węglokoks, Famur, Enea, New World Resources i Concern Alchemia Group.