Powrót

PSE Operator członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

15 stycznia 2010, 15:11

PSE Operator członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. przystąpiły dziś do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Akt członkowska został wręczony Prezes Zarządu Stefanii Kasprzyk przez przewodniczącego Rady Izby prof. Jerzego Buzka podczas rozszerzonego posiedzenia Rady, które odbyło się tego dnia w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornie.Przystąpienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii jest naturalną konsekwencją i ukoronowaniem realizowanej przez spółkę strategii działań opartej na wieloletniej wiedzy oraz nieustannym rozwoju i podejmowaniu nowych wyzwań w obszarze zaawansowanych technologii mających poprawiających niezawodność funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i rynku energii – powiedziała Prezes PSE Operator Stefania Kasprzyk.

Od momentu powstania w 2004 roku PSE Operator S.A. kładzie duży nacisk na współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, jednostkami badawczo-naukowymi oraz przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za przesył energii elektrycznej. Realizowane projekty badawczo-rozwojowe dotyczą takich obszarów, jak:

  • budowa systemu zarządzania popytem na rynku energetycznym, wdrożenie systemu ułatwiającego planowanie pracy KSE w obszarach zagrożonych niestabilnością napięciową;
  • budowa instalacji pilotażowej wielkoobszarowego systemu pomiarowego do obserwacji propagacji różnych zakłóceń i zjawisk w europejskim systemie elektroenergetycznym oraz oceny ich wpływu na system polski;
  • budowa modelu rynku i wdrożenie zmodyfikowanych, adekwatnych do warunków krajowych oraz zewnętrznych, zasad zarządzania pracą KSE w warunkach funkcjonowania rynku energii elektrycznej;
  • budowa szybkozmiennego symulatora systemu elektroenergetycznego do szkolenia dyspozytorów krajowej dyspozycji mocy i obszarowych punktów dyspozytorskich;
  • rozwój systemu SSiN – nowoczesnej platformy sprzętowej i oprogramowania opartej o technologie sieciowe i protokoły intranetowe – do pozyskiwania informacji alarmowych i innych danych z instalacji i systemów stacji;
  • realizacja projektów SmartGrid w zakresie integracji generacji rozproszonej.

Wierzę, że uczestnictwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pomoże spółce podnosić swoją innowacyjność i wydajność, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na wypełnianie podstawowego zadania jakim jest zapewnienie stabilnych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej – dodała Stefania Kasprzyk.