Powrót

PSE Operator ogłosił przetarg na "Zakup usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"

4 grudnia 2012, 00:00

PSE Operator ogłosił przetarg na "Zakup usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"
Ogłoszony 4 grudnia 2012 roku przetarg jest drugim dotyczącym redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Pierwsze postępowanie, które zostało ogłoszone we wrześniu 2012 roku pokazało otwartość rynku na potrzebę zgłaszaną przez operatora, jednak zaproponowane oferty przekraczały kwotę, jaką OSP przewidział na realizację tego zamówienia. Dlatego też postępowanie zostało nierozstrzygnięte.

Przy pierwszym przetargu trudna do określenia była od początku odpowiedź rynku, bowiem potencjał tkwiący w mechanizmach DSR wynika z dobowej i sezonowej zmienności zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz technologii stosowanej u odbiorców.

PSE Operator dąży to tego, aby usługa redukcji zapotrzebowania była usługą obecną stale na rynku. Oczekujemy, że do przetargu zgłoszą się wszyscy wykonawcy, którzy maja stosowne możliwości redukcji zapotrzebowania.

Działania podjęte przez PSE Operator stanowią podstawę szerszej koncepcji wdrożenia mechanizmów zarządzania popytem.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie PSE Operator, pod adresem: www.pse.pl