Powrót

PSE Operator oraz powiat łomżyński i gmina Łomża podpisali porozumienie w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej na terenie gminy Łomża

12 września 2011, 00:00

PSE Operator oraz powiat łomżyński i gmina Łomża podpisali porozumienie w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej na terenie gminy Łomża
PSE Operator podpisał z powiatem łomżyńskim oraz gminą Łomża porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji - budowy stacji elektroenergetycznej na terenie gminy Łomża. Uroczystość miała miejsce 12 września 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, a w wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan oraz wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. PSE Operator reprezentował prezes zarządu spółki Henryk Majchrzak, natomiast ze strony starostwa podpisy pod dokumentem złożyli: starosta łomżyński Lech Szabłowski oraz wicestarosta łomżyński Krzysztof Kozicki, a także wójt gminy Łomża Jacek Nowakowski.

Porozumienie to jest konsekwencją podpisanego 30 marca br. w Białymstoku listu intencyjnego pomiędzy PSE Operator a wojewodą podlaskim, marszałkiem województwa podlaskiego, zarządem województwa podlaskiego oraz powiatami. Podpisany list intencyjny dotyczy współpracy w zakresie budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. Szczególną wagę strony porozumienia przywiązują do rzetelnego informowania o przygotowywanej inwestycji, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej.

Dokument jest istotny z punktu widzenia rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce.