Powrót

PSE Operator podpisał Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

4 czerwca 2012, 00:00

PSE Operator podpisał Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju
28 maja 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośród 41 sygnatariuszy dokumentu znalazł się PSE Operator. W imieniu zarządu spółki podpis pod deklaracją złożył Kazimierz Kułaga, członek zarządu.

Gospodarzem uroczystości była Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie uroczystości powiedziała - Dokument wskazuje najważniejsze działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W jej opinii do długoterminowego i stabilnego rozwoju potrzebna jest równowaga w otoczeniu społeczno-gospodarczym. - Jest to wspólny cel zarówno biznesu, jak i rządu - zaznaczyła podsekretarz.

Podpisanie deklaracji jest potwierdzeniem zaangażowania przedsiębiorców w działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych zapisanych w raporcie Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, który definiuje najważniejsze wyzwania i wskazuje działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sześciu priorytetowych obszarach: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia, a także jakość państwa oraz instytucji publicznych. Raport  powstał w drodze konsultacji prowadzonych wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę PwC we współpracy ze 150 przedstawicielami firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa.