Powrót

PSE Operator przystąpił do Pracodawców RP

24 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator przystąpił do Pracodawców RP
PSE Operator dołączył do grona firm zrzeszonych w Pracodawcach RP. 23 kwietnia br. miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy PSE Operator reprezentowanym przez Henryka Majchrzaka, prezesa spółki oraz Pracodawcami RP reprezentowanymi przez Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję o dołączeniu do elitarnej organizacji podjął na posiedzeniu 8 marca 2012 roku, Zarząd PSE Operator.

Podstawowym celem funkcjonowania Pracodawców RP jest ochrona praw pracodawców oraz wspieranie swoich członków w działaniach podejmowanych na forum publicznym: promowanie interesów pracodawców, dialog z partnerami społecznymi i rządem, lobbing, pomoc w tworzeniu prawa – opiniowanie i wnoszenie własnych projektów ustaw, kontakty i współpraca w ramach międzynarodowych organizacji pracodawców, a także reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych i niegospodarczych swoich członków, wobec organów władzy i administracji publicznej, a także innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą, działającą od 1989 roku, i największą organizacją pracodawców w Polsce, skupiającą ponad 7500 przedsiębiorstw, w sumie zatrudniających ponad 4 miliony pracowników.

Dotychczas branżę energetyczną w organizacji reprezentowały: Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Związek Pracodawców Elektrowni, Związek Pracodawców Elektrociepłowni oraz Związek Pracodawców Zaplecza Energetyki.

Więcej informacji na temat Pracodawców RP na http://www.pracodawcyrp.pl