Powrót

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

8 stycznia 2010, 11:13

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej
Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. przyjął uchwałę w sprawie transformacji modelu działania teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PSE Operator. Decyzja ta oznacza uruchomienie procesu integracji Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A., która obejmie także pozostałe spółki zależne należące do PSE Operator S.A. Zakres i harmonogram działań zostanie przyjęty jeszcze w styczniu.Zarząd PSE Operator S.A. postanowił kontynuować transformację funkcjonowania obszaru IT aby zagwarantować stabilne i efektywne wsparcie dla realizacji zadań Operatora Systemu Przesyłowego poprzez wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania obszarem IT. Wyznaczono już departamenty i biura, które rozpoczęły prace nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator S.A. oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.