Powrót

PSE Operator rozpoczyna współpracę z Politechniką Opolską

19 lutego 2009, 00:00

PSE Operator rozpoczyna współpracę z Politechniką Opolską
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podpisały z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej umowę ramową o współpracy. Jest to kolejna umowa PSE Operatora z krajową jednostką naukowo-badawczą mająca zapewnić spółce wsparcie w realizacji statutowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego.

W ramach podpisanej umowy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej może prowadzić na rzecz PSE Operator S.A. prace naukowo-badawcze oraz świadczyć ekspertyzy z zakresu: planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, stanów zakłóceniowych i awarii, nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii oraz użytkowania i poszanowania energii. Pierwsza praca, którą wykona Wydział, będzie dotyczyć wpływu zmian klimatycznych na projektowanie infrastruktury sieciowej. W imieniu PSE Operator S.A. umowę podpisała Stefania Kasprzyk - Prezes Zarządu oraz Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej. Politechnikę Opolską reprezentował profesor Włodzimierz Stanisławski - Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PSE Operator S.A. od kilku lat intensywnie rozwija współpracę z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Spółka zawarła pierwszą umowę ramową z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej w 2006 roku. Kolejne umowy zostały podpisane z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Instytutem Energetyki oddział Gdańsk, Politechniką Śląską, Katedrą Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. W 2007 roku PSE Operator S.A. nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich - największym polskim stowarzyszeniem naukowo-technicznym, którego zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę i elektroenergetykę.

W uznaniu wkładu w zainicjowanie i rozwój na szeroką skalę współpracy polskiego środowiska naukowego z przemysłem elektroenergetycznym Stefania Kasprzyk otrzymała w 2008 roku tytuł profesora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.