Powrót

PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części podmorskiego połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Szwecją

3 stycznia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części podmorskiego połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Szwecją
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji wyznaczył PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części polsko-szwedzkiego połączenia SwePol Link na okres do dnia 1 lipca 2014 r.Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2010 r. Nr 21, poz. 104), która nadała nowe brzmienie m.in. przepisowi art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych, właściciel majątku polskiej części podmorskiego połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Szwecją, tj. SwePol Link Poland Sp. z o.o., wystąpił w dniu 10 września 2010 r. z odpowiednim wnioskiem do Prezesa URE.

Podstawą w/w decyzji Prezesa URE jest zawarta w dniu 10 września 2010 roku pomiędzy SwePol Link Poland Sp. z o.o. i PSE Operator S.A. umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego.

Wyznaczenie PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na majątku przesyłowym SwePol Link Poland Sp. z o.o. stanowi kolejny krok na drodze dostosowywania warunków pracy połączenia łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji do wymogów unijnych zawartych w tzw. trzecim pakiecie liberalizacyjnym, który wejdzie w życie w marcu br.