Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konkurs dla innowacyjnych naukowców - DUETY

1 marca 2018, 14:40

Konkurs dla innowacyjnych naukowców - DUETY
PSE SA, PSE Innowacje Sp. z o.o. i Narodowe Centrum Analiz Energetycznych ogłaszają konkurs dla innowacyjnych naukowców - DUETY

Konkurs DUETY jest skierowany do pracowników jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, którzy występować będą w roli Tutora i studentów/doktorantów – Stypendystów. Warunkiem udziału w  konkursie jest przedstawienie koncepcji na rozwiązanie problemu/usprawnienie obszaru związanego z działalnością Operatora Systemu Przesyłowego.

Prace konkursowe wraz z przewidywanym harmonogramem realizacji prac naukowo-badawczych powinny dotyczyć poniższych zagadnień:

  1. Planowanie rozwoju KSE, ujęcie stochastyczne.
  2. Voltage Stability Assessment (VSA) – methodology of integration with nodal based balancing market.
  3. Metody optymalizacji stabilności napięciowej (temat prowadzony w języku angielskim).
  4. Predictive maintenance - analiza możliwości i metod wykorzystywanych w procesie przewidywania potencjalnych awarii elementów infrastruktury sieci przesyłowej.
  5. Projekt rozwiązań funkcjonalnych predyktora niegrafikowych przepływów w oparciu o  mechanizmy uczenia maszynowego, z wykorzystaniem modelowania stanu sieci elektroenergetycznej.
  6. Ewolucyjna mapa zapotrzebowania na ładowanie samochodów elektrycznych - opracowanie prognoz przestrzennego zapotrzebowania na ładowanie samochodów elektrycznych w  wybranej aglomeracji miejskiej w perspektywie roku 2030.
  7. Modelowanie elastyczności popytu - deterministyczny model dynamiczny zachowania odbiorców energii.
  8. Optymalizacja wyłączeń w procesie planowania rozwoju i koordynacji wykorzystania zasobów KSE.

Zgłoszenia (prace konkursowe) będą przyjmowane do 23 marca 2018 r., zaś rozstrzygniecie konkursu nastąpi 30 marca 2018 r.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji umowy na realizację rozwiązania przedstawionego w konkursie.

Zależy nam na zbudowaniu skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy nauką i przemysłem. Konkurs DUETY jest elementem opracowywanej przez nas koncepcji ekosystemu innowacji, który ma za zadanie wygenerowanie impulsu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych do  kształcenia kadr ukierunkowanych na współczesne problemy Operatora Systemu Przesyłowego – podkreśla prof. Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o., przy współpracy Narodowego Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) utworzonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i PSE Innowacje sp. z o.o.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać drogą elektroniczną na poniższy adres:
urszula.szymanska@pse.pl
dw: krzysztof.karkoszka@pse.pl)