Powrót

Publikacja Aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11

18 stycznia 2013, 15:13

Publikacja Aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana aktualizacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0.

Wersja ta wprowadza zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP – Bilansowanie, wchodzącej w życie z dniem 01 lutego 2013 r, w tym:

  • wprowadzenie nowych dokumentów rozliczeniowych RDDKW, RHDKW, RHKDKW związanych z mechanizmem kompensowania wytwórcom dodatkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z dokonywanej w ramach rozliczeń na rynku bilansującym realokacji USE na jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD),
  • uzupełnienie słownika Typ Dokumentu OSP oraz Typ procesu dla dokumentu KOR.

Powyższe zmiany dotyczą Operatorów Rynku będących dysponentami Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych (JGWa).