Powrót

Publikacja Aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 - wersja robocza

4 stycznia 2013, 00:00

Publikacja Aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 - wersja robocza
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana aktualizacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 - wersja robocza.

Wersja ta wprowadza zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 lutego 2013 r., w tym: 

  • wprowadzenie nowych dokumentów rozliczeniowych RDDKW, RHDKW, RHKDKW związanych z mechanizmem kompensowania wytwórcom dodatkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej dotyczących kosztów uruchomień,
  • uzupełnienie słownika Typ Dokumentu OSP oraz Typ procesu dla dokumentu KOR.

Powyższe zmiany dotyczą Operatorów Rynku będących dysponentami Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych (JGWa).