Powrót

Publikacja erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0

17 marca 2010, 00:00

Publikacja erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że opublikowana została errata do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0. W opublikowanej wersji zostały zaktualizowane opisy dokumentów elektronicznych wymienianych w systemie WIRE, opisy słowników danych w dokumentach XML oraz okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonymi w Karcie aktualizacji nr B/10/2009.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na konieczność modyfikacji systemów WIRE/UR wdrożonych po stronie Operatorów Rynku.