Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer.13.0

30 listopada 2020, 21:00

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer.13.0

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych rozwiązań zawartych w projekcie „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia  korekt w opublikowanej w dniu 9 września 2020 r. wersji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0. W związku z tym 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej została opublikowana Errata do tych Standardów.

Szczegółowa  lista zmian wraz z opisem wykonanych modyfikacji:

 1. Dla dokumentu CRWE
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. zmiana kodu pola z CWi na CWdi dla danych dobowych CWO i CWD dla i-tej aktywnej Jednostki Grafikowej JG Ma
   2. zmiana kodu pola z PMi na CWip dla przedziału mocy dla i-tej aktywnej Jednostki Grafikowej Wa, JG FW i JG PV
   3. zmiana kodu pola z NPmip na NP dla numeru p pasma mocy w części z przedziałami mocy dla i-tej aktywnej Jednostki Grafikowej Wa, JG FW i JG PV
   4. zmiana kodu pola z CWi na CWIh dla danych godzinowych CWO i CWD dla p pasma mocy dla i-tej aktywnej Jednostki Grafikowej JG Wa, JG FW i JG PV
   5. zmiana kodu pola z NPmip na NP dla numeru p pasma mocy w części z danymi godzinowymi CWO i CWD dla p pasma mocy dla i-tej aktywnej Jednostki Grafikowej JG Wa, JG FW i JG PV
 2. Dla dokumentu BPKDh:
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. dodanie nowego kodu pola KJGR wraz z nazwą i opisem pola w części z danymi planu BPKDh dla j-tej aktywnej Jednostki Grafikowej JG Wa, JG Ma, JG FW i JG PV. Pole będzie zawierało informację o kodzie Jednostki Grafikowej rozliczeniowej do której przypisana jest JG Wa lub JG Ma.
   2. dodanie nowego kodu pola NPJGR wraz z nazwą i opisem pola w części z danymi planu BPKDh dla j-tej aktywnej Jednostki Grafikowej JG Wa, JG Ma, JG FW i JG PV. Pole będzie zawierało informację o nazwie Jednostki Grafikowej rozliczeniowej do której przypisana jest JG Wa lub JG Ma.
  • zmiany wykonane w załączniku B:
   1. zmiana schematu w pliku BPKDH.XSD poprzez dodanie nowych elementów KJGR i NPJGR w sekcji BPKDJGj
   2. zmiana schematu w pliku BPKDH.XSD poprzez uopcjonalnienie występowania elementu ESOjh w sekcji BPKDHJGjh
  • zmiany wykonane w załączniku C:
   1. dostosowanie przykładowego dokumentu zawierającego Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy – część handlowa poprzez dodanie elementów KJGR i NPJGR
 3. Dla dokumentu ZMSN:
  • zmiany wykonane w głównym dokumencie:
   1. zmiana opisu charakterystyki dokumentu
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. zmiana nazwy pola dla kodu pola EMGjh
   2. zmiana nazwy pola dla kodu pola EMLjh
  • zmiany wykonane w załączniku C:
   1. modyfikacja przykładowego dokumentu zawierającego Zmiany stanu naładowania poprzez zmianę opisów w sekcji DSNJG
 4. Dla dokumentu PKDJ:
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. zmiana opisu pola DYSPh wynikająca ze zmiany definicji dziedziny pola
   2. zmiana opisu pola OBCh wynikająca ze zmiany definicji dziedziny pola
  • zmiany wykonane w załączniku B:
   1. zmiana schematu w pliku PKDJ.XSD poprzez zmianę definicji dziedziny pól DYSPh i OBCh
   2. zmiana schematu w pliku OSPDEF-WIRE.XSD poprzez dodanie nowej definicji tMocPlan​
 5. Dla dokumentu OZORO:
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. dodanie nowych kodów komentarzy Z40 i Z41
  • zmiany wykonane w załączniku B:
   1. zmiana schematu w pliku OSPDEF-WIRE.XSD poprzez rozszerzenie listy kodów dziedziny tKodKomentarzaORO​
 6. Dla dokumentów RDRUS, RHRUS I RHKRUS:
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. zmiana opisu zawartości informacyjnej dokumentów dotyczące operacyjnej rezerwy mocy
  • zmiany wykonane w załączniku B:
   1. zmiana schematu w plikach RDRUS.XSD, RHRUS.XSD, RHKRUS.XSD ​poprzez dodanie sekcji dotyczących operacyjnej rezerwy mocy (przywrócenie do stanu zgodnego ze standardem WIRE 12.1)
  • zmiany wykonane w załączniku C:
   1. modyfikacja przykładowych dokumentów poprzez dodanie sekcji dotyczących operacyjnej rezerwy mocy (przywrócenie do stanu zgodnego ze standardem WIRE 12.1)
 7. Dla dokumentów RHNUR I RHKNUR:​
  • zmiany wykonane w głównym dokumencie:
   1. dodanie opisu charakterystyki dokumentów
  • zmiany wykonane w załączniku A:
   1. dodanie opisu zawartości informacyjnej dokumentów
  • zmiany wykonane w załączniku B:
   1. dodanie schematów w plikach RHNUR.XSD ​i RHKNUR.XSD (przywrócenie do stanu zgodnego ze standardem WIRE 12.1)
  • zmiany wykonane w załączniku C:
   1. dodanie przykładowych dokumentów (przywrócenie do stanu zgodnego ze standardem WIRE 12.1)
 8. Dla dokumentów ZOBH, IZOBH, PZOBH i OZOBH:​​​​​
  • zmiany wykonane w załączniku C:
   1. usunięcie z przykładowych dokumentów elementów PPh i PZ​h (jako nadmiarowych dla ZOBH opracowanej jako przykładowy XML dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej).

 

W ramach tej publikacji dodano także Załączniki D do Standardów technicznych systemu WIRE 13.0, w celu umożliwienia zmiany wersji standardów Operatorom Rynku przekazującym Dane pomiarowe opisane w tych załącznikach.

W załączniku E (XLSX) uzupełniono listę serii danych w dokumentach Schedule o serie wynikające z możliwych przepływów po starcie projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Market Coupling).