Powrót

Publikacja Instrukcji przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT

30 grudnia 2014, 16:24

Publikacja Instrukcji przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer.3.0.

Dokument jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla reprezentantów Podmiotów, przystępujących do wymiany dokumentów z wykorzystaniem Systemu SWI-RT na potrzeby udostępniania informacji rynkowych wymaganych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej. Instrukcja obejmuje swoim zakresem wymianę danych w ramach:

  • procesu zgłaszania i zmiany parametrów obiektów elektrownianych,
  • procesu przygotowywania planów koordynacyjnych w horyzoncie średniookresowym i miesięcznym dla obiektów elektrownianych,
  • procesu zgłaszania niedyspozycyjności nJWCD,
  • procesu zgłaszania rzeczywistej generacji nJWCD oraz
  • procesu zgłaszania planowych i nieplanowych niedyspozycyjności Odbiorców.

Jednocześnie OSP informuje, że funkcjonalność systemu SWI-RT umożliwiająca udostępnianie informacji wymaganych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013 zostanie udostępniona od 5 stycznia 2015 r.