Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedury wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0

9 lipca 2010, 21:19

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedury wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0.

Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym:

  • wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących zgłaszania danych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej,
  • wprowadzenie nowych dokumentów w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej: ZGWMB, UGWMB, PGWMB, OGWMB, IGWMB
  • zmianę okien czasowych dla dokumentów ZGWM
  • reorganizację słownika Typ Dokumentu OSP dla dokumentu KOR
  • zmiany w schematach XSD dotyczących dokumentów ZUSE, ZUSEB, DGPP, DGMB, RD, PZZUSEB, KOR.

W porównaniu do opublikowanej w dniu 07.06.2010 r. wersji roboczej Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 zmianie uległy m.in.:

  • okna czasowe zgłaszania dokumentów ZGWMB,
  • nazwy procedur, trybów i dokumentów dotyczących wymiany międzysystemowej

Operatorzy Rynku są zobowiązani do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem WIRE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0.