Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0

28 kwietnia 2006, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 7.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 3.0.Standardy zawierają zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006.

W standardach wprowadzono zmiany w opisie dokumentów w części głównej oraz zmiany w  załącznikach definiujące zakres informacyjny i strukturę nowych dokumentów XML.