Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0.

21 sierpnia 2007, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 8.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 4.0.  Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu WIRE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 7.0 Standardów zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Zmodyfikowany został nagłówek komunikatu XML dla wszystkich typów dokumentów. Zmiana polega na rozszerzeniu nagłówka o dodatkowe pola: wersja, id, ref_id i usunięciu pola kod_sys.
2. Dla komunikatu JMS został dodany nowy atrybut zawierający informację o wersji standardów, z którą jest zgodny dokument. Wartość tego pola jest równa wartości elementu <wersja> w komunikacie XML.
3. Zmianie uległ sposób generowania identyfikatorów nadawanych komunikatom.
4. Wprowadzono zmiany w zakresie schematów walidacji XSD.
5. Dla dokumentów związanych z wymianą międzysystemową z listy kodów dopuszczalnych dla Typów Roli usunięto kod Z01 obowiązujący dotychczas dla Operatora Rynku. Jedynym dopuszczalnym kodem dla Operatora Rynku będzie kod A28.
6. Dodane zostały nowe typy potwierdzenia biznesowego typu IOD: NP_MSGID - odsyłany w przypadku niepoprawnie sformatowanego MSG_ID, tj. niezgodnego typu dokumentu z pola KOD_KOM w nagłówku komunikatu lub niezgodnego z nadawcą kodu węzła; DU_MSGID - odsyłany w przypadku gdy nadesłano komunikat ze zduplikowanym MSG_ID; DU_DANE - odsyłany w przypadku nadesłania dokumentów pomiarowych ze zduplikowanymi danymi godzinowymi.
7. Podniesiony został poziom bezpieczeństwa systemu poprzez wdrożenie autentykacji węzłów WIRE z wykorzystaniem protokołu SSL WebSphereMQ.

Operatorzy Rynku są zobowiązani do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem WIRE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w standardach WIRE.