Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 9.0

8 grudnia 2008, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 9.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 9.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych wobec systemu WIRE.

Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie obejmują:

 • modyfikację zawartości dokumentów z obszaru Ofert Bilansujących – cześć handlowa związaną z odseparowaniem USE i OBH;
 • dodanie ceny uprawnień do emisji CO2 w raporcie RD;
 • dodanie wielkość delty EZS w dokumencie BPKDh;
 • do dziedziny wyliczalnej typu tNumerPasma dodano dopuszczalną wartość ”11”.
 • modyfikację zawartości dokumentów rozliczeniowych RDRUS; RHRUS, RHKRUS;
 • wprowadzenie nowych raportów rozliczeniowych RDKU, RHKU, RHKKU dotyczących kosztów uruchomień;
 • modyfikację zawartości dokumentu PKDK w związku z brakiem podziału pasm przyrostowych i redukcyjnych w Ofertach Bilansujących – cześć handlowa oraz zmiany w WPKDJ, PKDJ w związku z modyfikacją zasad planowania udziału JGwa w regulacji pierwotnej i wtórnej.
 • usunięcie dokumentów RDGWS, RHGWS, RHKGWS dotyczących rozliczania usługi GWS. Dokumenty nie będą wysyłane za doby handlowe od 01.01.2009 r. 

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na:

 • zastąpieniu treści źródłowych dokumentów XML przesyłanych w potwierdzeniach biznesowych (IOD/POD) wartością funkcji skrótu SHA-1 wyliczoną dla tego dokumentu.
 • wprowadzeniu priorytetowania dokumentów wysyłanych do OSP;
 • wprowadzeniu kompresji komunikatów w kanałach WebSphere MQ.
 • wydłużono dopuszczalną liczbę znaków w polu KDO - kod pocztowy z 6 do 10.
 • w dokumencie KMB zmieniono liczność sekcji KZMB z [1...n] na [0...n].
 • zmieniono dopuszczalną liczbą znaków ze 100 do 200 dla pól typu tNazwaObiektu

Operatorzy Rynku są zobowiązani do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem WIRE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE.