Powrót

Publikacja wersji roboczej aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer 12.1

4 listopada 2016, 14:56

Publikacja wersji roboczej aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer 12.1
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 3 listopada 2016 zostały opublikowane wersje robocze aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

Wersje te wprowadzają zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard  szyfrowania TLS 1.2. oraz zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/14/2015 IRiESP – Bilansowanie, wchodzącej w życie z dniem 01 stycznia 2017 r,  polegające na wprowadzeniu nowych dokumentów rozliczeniowych RHNUR, RHKNUR, w zakresie rocznych uzupełniających rozliczeń operacyjnej rezerwy mocy (ORM).

Operator Systemu Przesyłowego informuje również, że nastąpiła zmiana sposobu obsługi dokumentów ZGWM i ZGWMB. Dopuszczalnym kodem w polu SenderIdentification jest od dnia 03 listopada 2016 r.  jedynie kod Operatora Rynku w schemacie kodowania NPL. Kod OR_AAAA_9999.