Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Publikacja zaleceń dotyczących sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia

4 sierpnia 2021, 15:08

Publikacja zaleceń dotyczących sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia
PSE S.A. opublikowały zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia.

Zgodnie z pkt. 16.8.1.12 regulaminu rynku mocy (dalej: „regulamin”), OSP, na wniosek dostawcy mocy, zwraca uzasadnione koszty związane z wykonaniem testowego okresu zagrożenia, jeżeli testowy okres zagrożenia ogłoszony dla danej jednostki rynku mocy zakończył się wynikiem pozytywnym.

W celu wsparcia sporządzania oraz weryfikacji wniosków o zwrot uzasadnionych kosztów, o których mowa w pkt. 16.8.1.12 regulaminu, PSE S.A. opracowały stosowne zalecenia, których celem jest zapewnienie kompletności zakresu sporządzanych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia, o których mowa w pkt. 16.8.1.14 podpunkt 5) regulaminu.

Dodatkowo, w sekcji WYKONANIE OBOWIĄZKU MOCOWEGO w zakładce FAQ – Rynek Mocy, zamieszczono pytania dotyczące składania wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów (pyt. 37-42). Wszystkie pytania dotyczące wykonania obowiązku mocowego dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/faq-rynek-mocy

Plik z zaleceniami dostępny jest do pobrania poniżej:

Zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z testowym okresem zagrożenia