Powrót

Rozstrzygnięcie przetargu na negawaty

5 marca 2013, 16:20

Rozstrzygnięcie przetargu na negawaty
Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyłoniły, w ramach przetargu publicznego, wykonawcę usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP. Pierwszym usługodawcą tzw. negawatów – po ostatecznym zamknięciu postępowania przetargowego – zostanie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Umowa o współpracy w ramach usługi pracy interwencyjnej zostanie podpisana po upływie 10 dni przewidzianych na ewentualne odwołanie od wyniku przetargu.

PGE GiEK złożyło ofertę redukcji zapotrzebowania w ramach dwóch, z dostępnych ośmiu, odrębnych pakietów. W  obu przypadkach oferent zaproponował kwotę 750 złotych za każdą megawatogodzinę zredukowanego zapotrzebowania.

Redukcja zapotrzebowania obejmuje interwencyjne ograniczenie poboru mocy polegające na zmniejszeniu, na polecenie OSP, wielkości pobieranej z sieci mocy przez urządzenia odbiorców. Rozwiązanie to stanowi jeden z elementów obrony KSE przed zakłóceniami o charakterze nadzwyczajnym. Może tez być użyte, jako element optymalizacji kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Rozstrzygnięty przetarg był przeprowadzony, jako postępowanie publiczne, sektorowe, w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg skierowany był do większych odbiorców energii elektrycznej, które w stosunkowo krótkim czasie są  w  stanie ograniczyć pobór tej energii.