Powrót

Specyfikacja funkcjonalna budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym

23 marca 2007, 00:00

Specyfikacja funkcjonalna budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca  2007 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl zostaną opublikowane w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej dokumenty:

 1. \"Budynek technologiczny dla stacji elektroenergetycznych małych.
   Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna.\"
 2. \"Budynek technologiczny dla stacji elektroenergetycznych dużych.
   Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna.\"

Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna będzie zamieszczona na stronie
PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej / Budynki stacyjne.

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

 1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
 2. pocztą na adres:

  PSE-Operator S.A.
  Departament Infrastruktury Sieciowej
  ul. Mysia 2
  00-496 Warszawa

 3. faxem na numer: (22) 693-2355.