Powrót

Spółka PSE S.A. dokonała oceny zgłoszonych wniosków do postępowania na zakup usługi „Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP

25 lutego 2014, 09:56

Spółka PSE S.A. dokonała oceny zgłoszonych wniosków do postępowania na zakup usługi „Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP
W dniu 31.01.2014 roku w związku z prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. postępowaniem na pozyskanie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP do PSE S.A. wpłynęły wnioski następujących przedsiębiorców:
 1. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. - pakiet IIA i IIB
 2. CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. - pakiet IVA i IVB
 3. CMC Poland Sp. z o. o. - pakiet IIIA i IIIB
 4. Enspirion Sp. z o.o.  - pakiet IA i IB
 5. Orange Polska S.A.  - pakiet IB
 6. PCC Rokita S.A.  - pakiet IA
 7. WSEInfoEngine S.A. - pakiet IIIA i IVB.

Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, do założenia ofert wstępnych zostali zaproszeni następujący wykonawcy:

 1. CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. 
 2. CMC Poland Sp. z o. o.    
 3. Enspirion Sp. z o.o.   
 4. Orange Polska S.A.  
 5. PCC Rokita S.A.   
 6. WSEInfoEngine S.A.   

Wykonawca ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. został wykluczony z postępowania ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Termin składania ofert wstępnych został wyznaczony na dzień 17 marca 2014 roku.