Powrót

Spotkanie dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego

19 lipca 2019, 15:48

Spotkanie dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym aktualizacji strategii monitorowania Rynku Bilansującego przyjętej przez Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego.

Zgodnie z Rozporządzeniem REMIT, PSE jako osoba zajmująca się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku bilansującym, są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT, tj. wykorzystania informacji wewnętrznych REMIT, manipulacji lub próby manipulacji oraz do wdrożenia i utrzymywania odpowiednich i skutecznych mechanizmów oraz procedur mających na celu identyfikację takich przypadków.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną najważniejsze zmiany wprowadzone do strategii monitorowania RB, m.in. omówione zostaną nowe obszary monitorowania (informacja o aktualizacji strategii) oraz zmiany w monitorowaniu dotychczas zidentyfikowanych obszarów.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk w dniu 7 sierpnia 2019 r. i rozpocznie się o godz. od 11.00.

Zapis wideo spotkania zostanie udostępniony na stronie PSE po jego zakończeniu.

Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: mateusz.stepien@pse.pl, do dnia 5 sierpnia 2019 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych: (i) Imię i Nazwisko, (ii) Nazwa firmy, (iii) Stanowisko, (iv) Marka oraz numer rejestracyjny auta.