Powrót

Spotkanie litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego w Wilnie

8 lipca 2009, 00:00

Spotkanie litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego w Wilnie
W Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów spółek Lietuvos Energija AB i PSE Operator S.A. - litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego - z udziałem Zarządu spółki LitPol Link odpowiedzialnej za przygotowanie budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa.

Celem tego koordynacyjnego spotkania było omówienie postępów prac nad projektem połączenia dwóch systemów elektroenergetycznych pomiędzy miastami Alytus i Ełk.

Stronę litewską reprezentowali: pan Aloyzas Koryzna – Prezes Zarządu Lietuvos Energija, Członkowie Zarządu pani Aldona Jakutienė, pan Valdas Bancevičius i pan Šarūnas Vasiliauskas, a także pan Daivis Virbickas – Dyrektor Departamentu Zarządzania i Kontroli nad Systemem. Stronę polską reprezentowali: pani Stefania Kasprzyk – Prezes Zarządu PSE Operator oraz Wiceprezesi Zarządu  pan Waldemar Skomudek i pan Ryszard Pacławski. W spotkaniu wzięli udział pan Jarosław Niewierowicz i pan Andrzej Kurpiewski z Zarządu spółki LitPol Link.

Operatorzy systemów przesyłowych zaprezentowali wdrożone projekty strategiczne oraz plany rozwoju sieci elektroenergetycznej. Wspólnie z LitPol Link omówiono najważniejsze przyszłe etapy wspólnego projektu. Przedstawiciele LitPol Link przekazali informacje o postępach prac, w szczególności o toczących się postępowaniach przetargowych. Uczestnicy spotkania poruszyli też kwestię operacyjnego i finansowego modelu projektu, rozmawiali o strategii komunikacji, a także omówili przyszłe działania stron w ramach projektu.

Pani Stefania Kasprzyk – Prezes Zarządu PSE Operator w następujący sposób podsumowała spotkanie i rozmowy o przygotowaniach do wdrożenia projektu. „Spotkanie zarządów było doskonałą okazją do zapoznania się z działaniami po stronie litewskiej oraz przedstawienia postępów prac po stronie polskiej. Jesteśmy zadowoleni z działań realizowanych przez spółkę celową LitPol Link i ze współpracy z naszym litewskim partnerem.” Przedstawiciele Zarządu Lietuvos Energija zostali zaproszeni na wrześniowe spotkanie organizowane z okazji rocznicy powstania PSE Operator.

Przedstawiciele operatorów i spółki LitPol Link mieli także okazję spotkać się z panem Romasem Švedasem – Wiceministrem Energetyki oraz Ambasadorem Polski na Litwie panem Januszem Skolimowskim. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy pomiędzy państwami w ramach budowy połączenia Polska – Litwa. Miała też miejsce wizyta w stacji w Alytusie połączona z prezentacją terenu przeznaczonego na inwestycje po stronie litewskiej.

Odnosząc się do spotkania pan Jarosław Niewierowicz – Prezes Zarządu LitPol Link stwierdził, że było ono niezwykle ważne dla obydwu operatorów ze względu na okazję bezpośredniej wymiany poglądów na techniczne, organizacyjne i finansowe aspekty projektu. Uzgodniono także, że pod koniec roku LitPol Link przedstawi swoim udziałowcom jednolity plan inwestycyjny dla realizacji międzysystemowego połączenia.