Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Sprostowanie informacji o ogłoszeniu zamówienia niepublicznego

12 listopada 2007, 00:00

Sprostowanie informacji o ogłoszeniu zamówienia niepublicznego
W dniu 12.11.2007 r., w dzienniku „Rzeczpospolita”, została opublikowana informacja o wszczęciu przez PSE-Operator S.A. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Jako termin realizacji zamówienia został omyłkowo wskazany okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

W związku z powyższym dokonujemy sprostowania przedmiotowej omyłki informując, że terminem realizacji zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem jest okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku.