Powrót

Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew - pierwsza zakończona inwestycja w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska – Litwa

24 kwietnia 2014, 00:00

Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew - pierwsza zakończona inwestycja w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska – Litwa
Uroczystość otwarcia stacji elektroenergetycznej Ołtarzew, z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, Zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w  realizację inwestycji, odbyła się 24 kwietnia 2014 r. na terenie stacji, w miejscowości Pogroszew k.  Ożarowa Mazowieckiego.

Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew to najnowocześniejsza obecnie stacja pracująca w polskim systemie przesyłu energii elektrycznej. Została wybudowana w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Stacja zlokalizowana jest na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w obrębie Pogroszew, powiat Warszawa - Zachód, województwo mazowieckie. Działki, na których wybudowano stację są własnością PSE. Stacja, wraz z drogą dojazdową, zajmuje teren o powierzchni ponad 40000  m2. Stację zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii przesyłowych, które są obecnie wprowadzone do stacji:

  • linie 400 kV: Miłosna – Płock i Mościska – Rogowiec,
  • linie 220 kV: Mory – Janów i Mory – Sochaczew,
  • linia 110 kV: Ożarów – Błonie.

Na stacji dokonywana jest transformacja napięcia 400kV na napięcie 220kV i 110kV.

SE Ołtarzew, wraz z wprowadzonymi do niej liniami przesyłowymi, stworzyła nowy węzeł, który umożliwił połączenie istniejących stacji elektroenergetycznych na terenie Mazowsza (stacje Mory, Piaseczno, Towarowa, Mościska i Miłosna) ze sobą oraz z elektrowniami Bełchatów i  Pątnów, a także z  siecią dystrybucyjną niższych napięć, zwiększając pewność, niezawodność i  bezpieczeństwo zasilania.

Stacja Ołtarzew stanowi ważny element pierścienia zasilającego aglomerację warszawską, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne stolicy oraz okolicznych gmin.– podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA. W ramach całego Projektu Polska-Litwa nastąpi wzmocnienie i rozbudowa krajowej sieci przesyłowej w centralnej i północno-wschodniej Polsce, co wpłynie na poprawę jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej na tym obszarze. Wzrośnie też atrakcyjność tych regionów kraju dla  inwestorów, których działalność gospodarcza wymaga stabilności zasilania. Taką gwarancję daje nowoczesna infrastruktura energetyczna – dodaje Prezes Majchrzak.

Stacja Ołtarzew została wybudowana w technologii GIS (ang. Gas Insulated Substation), w której jako izolację wykorzystuje się gaz SF6. Jest stacją bez stałej obsługi ruchowej, a sterowanie odbywa się zdalnie, m.in. z  poziomu KDM i ODM oraz budynku technologicznego na terenie stacji.

Koszt całej inwestycji, związany z budową i wyposażeniem stacji to ok. 181 mln zł netto, z czego dofinansowanie stanowi ok. 55% wydatków kwalifikowanych tj. ok. 93, 92 mln zł.

Wybudowanie stacji PSE powierzyły – w wyniku publicznego postepowania przetargowego – firmie PBE  ELBUD w  Katowicach Sp. z o.o.