Powrót

Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.

15 maja 2006, 00:00

Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dnia 15 maja 2006 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji \"4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.\"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 116/33/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 4 maja 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 16 maja 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wymieniony poniżej dokument:

\"4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.\"

Powyższe standardowe specyfikacje funkcjonalne będą zamieszczone na stronie PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

 1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
 2. pocztą na adres:
  PSE-Operator S.A.
  Departament Infrastruktury Sieciowej
  ul. Mysia 2
  00-496 Warszawa
 3. faxem na numer (22) 693-23-55