Powrót

Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0

19 października 2009, 15:17

Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z  wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 grudnia 2009.

Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie dotyczą:

 • wprowadzenia na Rynku Bilansującym nowych dokumentów związanych z obsługą transakcji handlowych zawieranych na rynku dnia bieżącego.
 • dodania nowego typu potwierdzenia biznesowego typu IOD o kodzie NP_NP związanego z obsługą dokumentów zgłoszeniowych przesyłanych w ramach rynku dnia bieżącego
 • wprowadzenia nowych typów dokumentów związanych z informowaniem Operatorów Rynku przez OSP o zaistniałych w systemie zdarzeniach.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany polegające na:

 • zmianie struktury dokumentu RHER polegającej na rozszerzeniu zwartości informacyjnej o dane związane z wymianą energii pomiędzy OSD.
 • określeniu wartości A01 jako dopuszczalnej wartość dla dziedziny ObjectAgregationType dla dokumentów związanych z wymianą międzysystemową.
 • zmianie kodu PSE Operator S.A. według systemu kodowania ETSO na 10XPL-TSO------P
 • uszczegółowieniu opisu komunikatu COA w zakresie przekazywania czasu stempla.
 • wprowadzeniu odrębnego pliku definicji wspólnych dla systemu WIRE, w związku, z czym w schematach walidacji zmieniono odwołanie z OSPDEF.xsd na  OSPDEF-WIRE.xsd.
 • zmienianie definicji dziedziny tDtCzas w pliku OSPDEF-WIRE.xsd tak aby nie dopuszczała przesłania wartości pustych oraz ograniczono dziedzinę tPomiar do 8 znaków.

W porównaniu do opublikowanej w dniu 01.10.2009 wersji roboczej Standardów technicznych systemu WIRE Wer. 10.0 zmianie uległy:

 • zmodyfikowano zawartość informacyjną dokumentu OZUSEB oraz PZZSUEB w związku z dodaniem treści komentarza (tag TK opcjonalny w ramach sekcji KOM).
 • zaktualizowano słowniki kodów komentarzy dla dokumentów RBB, opisy kodów komentarzy dla dokumentów WM oraz kody komentarzy dla komunikatów informacyjny dla OR.
 • ograniczono dopuszczalną długość pól typu AreaType w dokumentach Wymiany Międzysystemowej i Komunikatów dla OR do 16 znaków
 • usunięto schemat kodowania EAN dla dokumentów WM
 • zmodyfikowano OSPDEF-WIRE.xsd poprzez dodanie dziedziny tTrescKomentarzaRDB oraz zaktualizowano dziedzinę tKodKomentarzaRDB.

Operatorzy Rynku są zobowiązani do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem WIRE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 6.0.