Powrót

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011

20 grudnia 2010, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-45(19)/2010/4988/VII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2010 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr. 127/2010 (920).Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy iż Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania oraz usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.