Powrót

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2019

25 marca 2019, 11:48

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2019

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej.

Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.30.2018.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 86 (2721) z dnia 22 marca 2019 r.

W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi w okresie od dnia 6 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., z wyjątkiem stawki opłaty OZE i stawek opłaty przejściowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązującej od dnia 25 stycznia 2019 r.

Decyzja Prezesa URE wraz z tekstem Taryfy dostępne są na stronie www.pse.pl.